POLITYKA PRYWATNOŚCI
I PLIKÓW COOKIES
barmaker.pl

 

DEFINICJE

§ 1

 1.  Administrator – Classeq Polska Sp. z o.o., Trakt Brzeski 62B, 05-077 Warszawa, REGON: 140639191, NIP: 8222208018, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000262677, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
 2.  Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.barmaker.pl i jej podstronami, w tym http://www.barmaker.pl/sklep.
 3.  Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

§ 2

 1. Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii na Stronie.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest także poprzez pocztę e-mail kontakt@barmaker.pl.

DANE OSOBOWE

§ 3

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak:
  • Formularz zamówienia;
  • Formularz rejestracji.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane przez Użytkownika Administratorowi w ramach Formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane przez Użytkownika Administratorowi w ramach Formularza zamówienia oraz Formularza rejestracji przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży Produktu lub Usługi poprzez złożenie zamówienia, w tym do założenia Konta Użytkownika i jego utrzymania, wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przedmiotowej umowy oraz uwzględnienie ww. w dokumentacji księgowej Administratora.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w bazie Administratora przez czas funkcjonowania Strony, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Administrator zapewnia Użytkownikowi całkowitą poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika operacji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 8. Administrator nie udostępnia przekazanych mu przez Użytkownika danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, w przypadku uznania, iż jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.
 11. Administrator informuje Użytkownika, iż powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • BRAINBOX Wojciech Kudela, ul. Śląska 53 pok. C203, 81-304 Gdynia, NIP: 586-218-89-90 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
  • Asseco Business Solutions S.A., ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin, NIP 522-26-12-717 – w celu korzystania przez Administratora z systemu do wystawiania faktur WF-MAG, w ramach którego generowane i wysyłane są do Użytkowników faktury dokumentujące umowy zawarte za pośrednictwem Strony;
  • w przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
  • w przypadku Użytkownika, który skorzystał na Stronie w ramach Sklepu internetowego ze sposobu płatności Payu.pl na raty lub Paypal, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.
 12. Ww. podmioty gwarantują poufność danych zapisywanych w ich bazach.

PLIKI COOKIES

§ 4

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika.
 2. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 4. Administrator informuje, iż istnieje możliwość dokonania konfiguracji przeglądarki internetowej w sposób, który uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, co może jednak znacznie utrudnić korzystanie przez niego ze strony.
 5. Administrator informuje ponadto, iż pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

TECHNOLOGIE DODATKOWE

§ 5

Administrator informuje Użytkownika, iż stosuje technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika na Stronie, to jest:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych;
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony, w tym długości przebywania Użytkownika na poszczególnych podstronach Strony oraz analizy innych akcji Użytkownika na Stronie.

LOGI SERWERA

§ 6

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego Użytkownik korzysta.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze, o którym mowa w Regulaminie.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu jakiejkolwiek identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.